Banssi Hoiva – Ihminen ihmiselle

 

Meillä Banssissa on tärkeää, että jokainen kohdataan ”Ihminen ihmiselle” periaatteella eikä jätetä yksin. Hoivaa annetaan suurella sydämellä, ilman luokkarajoja. Kaikissa elämän vaiheissa jossain kohtaa olemme holhottavia, erittäin haavoittuvia, tarvitsemme apua, opetusta, ohjausta ja huolenpitoa. Kasvamme ottamaan vastuuta, huolehtimaan itsestämme ja opimme valtavasti asioita.

Sairastuessamme ja ikäännyttyämme joudumme väistämättä sellaisten asioiden eteen, mihin emme ole osanneet varautua. Tällöin emme pysty hallitsemaan omaa elämää, emmekä enää auttamaan niin itseämme kuin läheisiämmekään. Tunne siitä, että on hyödytön, turha, merkityksetön ja vaivaksi, ovat yhtä-äkkiä edessämme. Nämä tunteet ja sairaudet yhteensä muokkaavat meitä.

Toiset ihmiset ovat vahvempia kuin toiset kohtaamaan elämän eteen heittämän kohtalon. Suurimmaksi osaksi koko perhe on uupunut, järkyttynyt, avuton ja monesti kantaa syyllisyyttä oman omaisen kohtalosta ja avuttomuudesta.

Ihmisyys vai inhimillisyys

 

Kun on päästy vihdoin niin pitkälle, että ihminen saa apua, odotukset ovat korkeat, toivo uudesta mahdollisuudesta ja turvallisuuden tunteesta on valtava. Omaisten painolasti ja tuska ehkä jopa ainainen riittämättömyyden tunne ja pelko vihdoin hellittää vai hellittääkö? Millainen on hoitajien arvomaailma, vai onko se vain sananhelinää? Osataanko hoitaa kunkin omalla äidinkielellä ja tullaanko toimeen ollenkaan? Uskallanko pyytää apua? Banssi auttaa tässä ja etsii yhdessä ratkaisut, ei pelkkiä ongelmia.

Ensimmäiset hetket ja kohtaamiset hoitajien kanssa ovat avain uuteen suhteeseen, niin asiakkaan kuin omaisten välille. Luottamus ja kunnioitus ovat puolin ja toisin ansaittava ja tämä palkitsee kaikkia osapuolia. Usein puhutaan asiakkaiden, potilaiden laitostumisesta, kuitenkin olemme huomanneet myös hoitajien laitostumista, täysin kaavan mukaan toimimisesta ja rutiini-työskentelystä, unohtaen kokonaan ihmisen ja yksilön ja persoonan.

Kiire vai aito kohtaaminen

 

Kiire on monesti kova. Paineet työstä, oman elämän hallinnasta ja ylipätemisestä, mitätöivät usein työn ehkä tärkeimmän kohdan; asiakkaan tunnetilan, hyväksytyksi tulemisen ja ihmisyyden tuntemisen sekä kodin turvallisuuden merkittävyyden tunnistamisen. Todennäköisesti jo tästä johtuen asiakkaalla terveyden tila huononee, tulee masennusta ja häiriökäytöstä. Ja onhan niin, että tyytymätön asiakas/ potilas, on sama kuin tyytymättömät omaiset. Ja tämä teettää taas lisää töitä. Hoitajien työn kuva vaikeutuu, työssä jaksaminen heikentyy ja työilmapiiri huononee.

Tähän meillä on tarjota asennemuutos. Banssin hoitajat ymmärtävät vastuunsa, kohtaamisen tärkeyden, arvostavat ihmisyyttä ja yksilöllisyyttä ja ikäihmisten elettyä elämää. Tämä kaikki voi tulla omalle kohdalle ja me voimme olla ylpeitä siitä, että olemme vieneet eteenpäin vahvaa ja hyvää luotettavaa osaamistamme. Banssin asiakkaita kohdellaan ihmisinä, joilla on elämän kokemusta ja historiaa takanaan. Tiedämmehän me, ettei avuton vanhus ole vauva vaan AIKUINEN, ja aikuisena kohtaamme myös hänet.

Kiinnostuitko Banssi hoivan palveluista?

tai jätä yhteydenottopyyntö