Meille ammattiosaajat ovat tärkein voimavara

Banssin kaikessa toiminnassa olemme kustannustehokkaita ja toteutamme kustannustehokkaan hoivatyön. Tämä on tietoista bp-rekrytointia. Osaamme tehdä ergonomiset työvuorot, opetamme henkilökunnan tarvittaessa autonomiseen työvuorosuunnitteluun ja Banssilla on myös oma hoivarinki. Tämä on iso haaste, mutta tämänkin me kykenemme tekemään.

Meiltä löydät iv-luvalliset sairaanhoitajat

Banssissa järjestetään ja kehitetään tarvittaessa lyhytaikaisia tarpeeseen vaadittavia keikkalais-reservejä mm. iv-luvalliset sairaanhoitajat. ”Miksi tilaisin sairaanhoitajan ilman iv-lupia, jos se maksaa saman verran kuin iv-luvallinen”? Koska iv-luvattoman sairaanhoitajan työnkuvaa joudutaan räätälöimään osaamisen perusteella, ei osaston tarpeista lähtöisin.

Miten löydämme nämä osaavat henkilöt? Olemme tässäkin asiantuntijoita ja hoitotyön headhuntereita: meillä on oma työntekijärekisteri, pidämme jatkuvasti mol.fi:ssä hakuja auki, hyödynnämme kaverisuosituksia.

Sekä lähihoitajat & hoiva-avustajat

Lähihoitajien keikkarekrytointimarkkinat on ”saturoitu”. Välitämme ainoastaan osaavia lähihoitajia sekä hoiva-avustajia. Kaikki työ ei vaadi lääkehoidon osaamista. Kauttamme saa työntekijöitä niin lyhytaikaisiin kuin pidempiinkin työsuhteisiin aina viikosta eteenpäin.

Pyrimme kestävin ratkaisuihin, jotka lisäävät potilasturvallisuutta sekä työturvallisuutta. Kun hoitaja on pidemmän ajan samassa kohteessa, tulee työyhteisö ja asiakkaat tutuiksi.

Mikäli lääkelaskuja ei ole tehty, me teetämme ne. Banssilla on kaikille hoivatyöntekijöille työhöntulotarkastus sekä huumausainetestit.

Henkilökohtainen avustaja

Henkilökohtaisten avustajien rekrytoinnissa kiinnitämme erityisesti huomiota siihen, että henkilökohtainen avustaja ymmärtää roolinsa avustajana ja osaa kunnioittaa avustettavan kotia työympäristönä. Olemme kaikki yksilöitä ja henkilökohtaisen avustajan työssä korostuu erityisesti ihmisen kohtaaminen ihmisenä. Meille on tärkeää, että asiakkaamme saavat parhaan mahdollisen avustajan, joka sopii juuri hänen tarpeisiin ja toiveisiin, henkilökemioita unohtamatta. Avustettavilla henkilöillä on mahdollisuus osallistua rekrytointiprosessiimme tapaamalla hakijat ennen päätöksen tekoa. Tarkastamme hakijoiden taustat.

Koulunkäynnin ohjaaja

Banssi Hoivan koulunkäynnin ohjaajat ovat oman alansa asiantuntijoita, joiden tiedot ja taidot ovat ajan tasalla. Välitämme henkilöitä, jotka ovat suorittaneet koulunkäynnin ohjaajan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon ja sen lisäksi intensiivijakson uuteen OPS:iin. Vahvan ammatillisen osaamisen lisäksi meille Banssilla on tärkeää, että työllistämämme koulunkäynnin ohjaajat ovat luovia, edistävät oppilaiden omatoimisuutta sekä ymmärtävät ohjaajan kasvatuksellisen roolin moniammatillisessa työyhteisössä.

Kiinnostuitko Banssi hoivan palveluista?

tai jätä yhteydenottopyyntö